Storbildsskärmar på åtskilliga kvadratmeter med flera miljarder färger.

Knivskarp bild och lyskraft med modern LED-teknik som fångar uppmärksamheten även mitt på ljusa dagen.

Storbildsskärmar på åtskilliga kvadratmeter med upp till miljarder färger. Knivskarp bild och lyskraft med modern LED-teknik som fångar uppmärksamheten även mitt på ljusa dagen.

LED står för Light Emitting Diode och betyder helt enkelt lysdiod. En LED-skärm är uppbyggd av många små dioder som tillsammans producerar ett kraftfullt ljussken. Det går inte alls att jämföra med en vanlig tv-skärm, LED-skärmar lyser betydligt starkare. Denna typ av storbildsskärmar har tidigare mest förknippats med idrottsarenor, konserter och andra publikintensiva evenemang, men tillhör nu även den vardagliga gatubilden.